ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

ประกาศสหกรณ์

      แจ้งสมาชิก สสธท./กสธท./สส.ชสอ. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ( เงินคงสภาพ ) ประจำปี 2565  

ประกาศสหกรณ์

      ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด  

ประกาศสหกรณ์

      ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ผู้ขอรับทุนบุตรสมาชิก ประจำปี 2564  
ใบสมัคร รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

      ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ประธาน และกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ใบสมัคร

ประกาศสหกรณ์

      สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด-19  

ประกาศสหกรณ์

      สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก และครอบครัวสมาชิก  

ประกาศสหกรณ์

      กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมไว้อาลัยและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทสมาชิก เลขที่ 1337 นายโกศล คำเรืองศรี 

ประกาศสหกรณ์

      ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2/2564 
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

      ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ระบบสมาชิกออนไลน์  

ประกาศสหกรณ์

      กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมไว้อาลัยและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทสมาชิก เลขที่ 0108 นางทองมาสิงห์โสด 
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

      คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมเปิดรับสมาชิกใหม่ ร่วมกับการปฐมนิเทศบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  

ประกาศสหกรณ์

      VDR สหกรณ์ตรวจรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักะรรมมาภิบาล         ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

โบว์ชัวการสมัครสมาชิก

โบว์ชัวบริการสินเชื่อ

สสธท

สส.ชสอ

กส.ธท

ประธานกรรมการ ชุดที่ 26

นายแพทย์ธัชพล จันทธำรงวัฒน์

ผู้จัดการ

นางประภากร  นันตระกูล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

รายงานกิจการสหกรณ์