ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

ประกาศสหกรณ์

     ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด

ประกาศสหกรณ์

      สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก และครอบครัวสมาชิก  

ประกาศสหกรณ์

      กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมไว้อาลัยและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทสมาชิก เลขที่ 1337 นายโกศล คำเรืองศรี 

ประกาศสหกรณ์

      ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2/2564 
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

      สหกรณ์ประกาศขยายเวลายื่นพักชำระหนี้เงินต้น ตั้งแต่เดือน มิ.ย-ก.ค 2564 
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสหกรณ์

      สสธท เปิดรับสมาชิก ปี 2564 อายุไม่เกิน 55 ปี  

ประกาศสหกรณ์

      ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ระบบสมาชิกออนไลน์  

ประกาศสหกรณ์

      กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมไว้อาลัยและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทสมาชิก เลขที่ 0108 นางทองมาสิงห์โสด 
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

      ข่าวดี สสธท เปิดรับสมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี  
อ่านรายละเอียด...

ประกาศสหกรณ์

      คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมเปิดรับสมาชิกใหม่ ร่วมกับการปฐมนิเทศบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  

ประกาศสหกรณ์

      สหกรณ์ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ ประจำปี 2564 เริ่มใช้ 1 เม.ย 2564 เป็นต้นไป 
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

      คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน  

ประกาศสหกรณ์

      คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมงานวันสหกรณ์ แห่งชาติ และรับรางวัลโล่เกียรติยศ สหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2564  

ประกาศสหกรณ์

      VDR สหกรณ์ตรวจรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักะรรมมาภิบาล         ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

โบว์ชัวการสมัครสมาชิก

โบว์ชัวบริการสินเชื่อ

สสธท

สส.ชสอ

กส.ธท

ประธานกรรมการ ชุดที่ 26

นายแพทย์ธัชพล จันทธำรงวัฒน์

ผู้จัดการ

นางประภากร  นันตระกูล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

รายงานกิจการสหกรณ์