ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

ประกาศสหกรณ์

      กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมไว้อาลัยและมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทสมาชิก เลขที่ 0108 นางทองมา สิงห์โสด 
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

      ข่าวดี สสธท เปิดรับสมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี  
อ่านรายละเอียด...

ประกาศสหกรณ์

      คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมเปิดรับสมาชิกใหม่ ร่วมกับการปฐมนิเทศบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  

ประกาศสหกรณ์

      สหกรณ์ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ ประจำปี 2564 เริ่มใช้ 1 เม.ย 2564 เป็นต้นไป 
อ่านรายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด ได้จัดทําแบบสำรวจจัดโครงการอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่สมาชิกเพื่อจัดหลักสูตรการอบรมอาชีพตรงต่อความต้องการของสมาชิกจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อการจัดโครงการในครั้งนี้ด้วย 
คลิกเพื่อกรอกแบบสอบถาม

ประกาศสหกรณ์

      คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน  

ประกาศสหกรณ์

      คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมงานวันสหกรณ์ แห่งชาติ และรับรางวัลโล่เกียรติยศ สหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2564  

ประกาศสหกรณ์

      มาตรการเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  
อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลด แบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้

ประกาศสหกรณ์

      ขอเชิญสามาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  

ประกาศสหกรณ์

      คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  

ประกาศสหกรณ์

      VDR สหกรณ์ตรวจรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักะรรมมาภิบาล         ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

ประกาศสหกรณ์

ขั้นตอนการใช้บริการรับฝาก-ถอนเงิน 

ประกาศสหกรณ์

ขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อสหกรณ์ 

ประกาศสหกรณ์

แบบทดสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คลิกเพื่อกรอกแบบสอบถาม

โบว์ชัวการสมัครสมาชิก

โบว์ชัวบริการสินเชื่อ

สสธท

สส.ชสอ

กส.ธท

ประธานกรรมการ ชุดที่ 26

นายแพทย์ธัชพล จันทธำรงวัฒน์

ผู้จัดการ

นางประภากร  นันตระกูล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

รายงานกิจการสหกรณ์